Tarieven

Tarieven:

Dienst Tarief Duur Inhoud
Intake Gratis 45 min. - Kennismaking
- Bespreken achtergrond
Los consult €72,60* 60 min. - Coaching op maat
Lichaamsmeting €20,-* 20 min.  - Lichaamssamenstelling 
Pakket A €435,60* 420 min. - Intake
- 6 losse consulten
- 2 lichaamsmetingen
Pakket B €943,80* 840 min. - Intake
- 13 consulten
- 5 lichaamsmetingen

Bedragen zijn inclusief BTW*. 
U kunt uw consult kosteloos annuleren tot 24 uur vantevoren. 

Betalen:
U kunt uw betaling doen door na uw afspraak:
- Te pinnen 
- Contant te betalen

Mogelijke tegemoetkoming:
Bij sommige verzekeraars is leefstijlcoaching in de aanvullende verzekering opgenomen. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en zorgverzekeraar. 

Steeds meer werkgevers erkennen dat preventeif investeren in vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en een gezonde leefstijl van medewerkers loont. Zij faciliteren hun medewerkers hier dan ook bij vanuit een opleidingsbudget of in het kader van ziektepreventie. 
 

Toelichting pakketvormen/ fases

Smaakpakket A:
- 1 intake
- 1 consulten (startfase)
- 3 consulten (actiefase)
- 2 consulten (onderhoudsfase)

Smaakpakket B:
- 1 intake
- 2 consulten (startfase)
- 7 consulten (actiefase)
- 3 consulten (onderhoudsfase)

Startfase:
- Intake
- Probleemherkenning
- Hulpvraag opstellen
- Lichaamsmeting (nulmeting)
- Bepalen vervolgstappen
- Opstellen actie- en ideeënplan

Actiefase:
- Actieplan (kort/middellange termijn) uitvoeren + monitoren
- Tussentijdse evaluaties
- Voortgang bewaken (preventie)
- Lichaamsmetingen

Onderhoudsfase:
- Terugblikken + vooruitkijken toekomst
- Preventieplan opstellen
- Actieplan opstellen (lange termijn)
- Lichaamsmeting (eindmeting)

Losse consulten:
Buiten de pakketvormen om is het natuurlijk ook mogelijk om losse afspraken in te plannen met uw coach. Bijvoorbeeld omdat u meer consulten nodig heeft, of gewoonweg omdat u een probleem ervaart maar hier zelf niet goed uitkomt. Uw coach zorgt ervoor dat u weer die boost in de goeie richting krijgt!