Leefstijlcoaching

Bij Fysiotherapie Céramique hebben wij onze leefstijlcoach Luc die samen met cliënten werkt aan een duurzame gedrags- en leefstijlverandering voor de lange termijn. Luc kijkt tijdens een leefstijltraject naar de gehele leefstijl van de cliënt. Hierbij wordt gewerkt vanuit de basis van ‘’positieve gezondheid’’. 

Bij positieve gezondheid spreekt men van een bredere kijk op gezondheid, omdat dit namelijk meer is dan alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken. Door gebruik te maken van deze bredere benadering draagt Luc bij aan het vermogen van de cliënt om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 

Tijdens het intakegesprek zult u samen met Luc uw hulpvraag formuleren. De hulpvraag zal vervolgens aan de basis staan van de leefstijlverandering waaraan u gaat werken. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens leefstijlcoaching zijn onder andere:

  • Beweging
  • Voeding
  • Slaap- en ontspanning
  • Stressmanagement
  • Zelfregie
  • Bewustwording
  • Verhogen van de eigen effectiviteit


Zou u graag meer willen weten over leefstijlcoaching of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Luc via luc@fysiotherapieceramique.nl of bel naar de praktijk op het telefoonnummer 043-3510501.