Leefstijlcoach

Onze Sportkundige Luc is momenteel bezig met een opleiding tot leefstijlcoach. Een leefstijlcoach gaat samen met de cliënt werken aan een duurzame gedrags- en leefstijlverandering. De leefstijlcoach zal hierbij gaan kijken naar de complete leefstijl van de cliënt. Het volledige traject zal natuurlijk aansluiten op de wensen, doelstellingen, vragen en mogelijkheden van de client. 

Het leefstijltraject is verdeeld in verschillende onderwerpen:

- Beweging
- Voeding
- Slaap en ontspanning
- Stressmanagement
- Zelfregie
- Bewustwording
- Verhogen eigen effectiviteit

De basis waaruit de leefstijlcoach werkt is ''positieve gezondheid''. Bij positieve gezondheid spreekt men namelijk van een bredere kijk op gezondheid. Een ''goede gezondheid'' is namelijk meer dan alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken. Door gebruik te maken van deze bredere benadering draagt de leefstijlcoach bij aan het vermogen van de cliënt om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. 

Meer informatie over het ondewerp positieve gezondheid kunt u vinden onder het kopje positieve gezondheid. 

 

Zou u graag meer willen weten over waar een leefstijlcoach u allemaal in kan ondersteunen? Of zou u graag iets aan uw eigen leefstijl willen veranderen? Neem dan contact op met Luc via luc@fysiotherapieceramique.nl