Fysiotherapie

Wat is Fysiotherapie?

Fysiotherpie is een behandelmethode om diverse klachten aan het bewegingsapparaat zoals spieren, pezen, banden en gewrichten te behandelen/ hun functioneren te optimaliseren. Om tot een optimaal functioneren van het bewegingsapparaat te bereiken moet de fysiotherapeut tijdens de eerste afspraak uw klachtenpatroon in kaar brengen middels een anamnese en een onderzoek. Hierbij staat uw hulpvraag centraal. 

Aan de hand van deze intake kan een fysiotherapeut  u adviseren, begeleiden en behandelen bij herstellen van de stoornissen in uw houdings-/ bewegingsapparaat. Deze stoornissen kunnen zijn ontstaan door (sport)blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten maar kunnen ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid zijn.

Omdat geen enkel mens hetzelfde is, levert een fysiotherapeut maatwerk. Na aanleiding van het gesprek en onderzoek wordt individueel bekeken welke behandelmogelijkheden er zijn en welke methode voor u de voorkeur heeft. Elke behandeling duur ca. 25-30min.

Welke therapievormen zijn er?

Er bestaan diverse therapievormen. Bij Fysiotherapie Ceramique Masstricht bieden wij de volgende therapievormen aan.

 • Algemene fysiotherapie: als belangrijkste pijler binnen de fysiotherapie geld de Bewegingstherapie (ook wel oefentherapie genoemd). Het doel van oefenen is het de daadwerkelijke functie het herstellen of in balans te brengen. Wij kunnen bijvoorbeeld de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten beïnvloede, de spierkracht vergroten, de houding verbeteren, balans en evenwicht trainen de conditie verbeteren, ademhalingstechnieken aanleren en leren te ontspannen. Therapietrouw is hierbij echter heel belangrijk want het gaat niet om de 30 min die u bij ons traint maar om de 23,5uur die u thuis kunt oefenen. Bij deze therapievormen treed de fysiotherapeut meer op als coach om u te begeleiden om u aan te leren hoe u zelf de klachten/beperkingen met gerichte oefeningen kunt controleren en herstellen. Daarnaast maakt een fsyiotherapeut gebruik van diverse aandeel technieken zoals massage, triggerpoint of manuele verrichtingen. Deze "hands on" therapie helpt met name om de eerste pijnen te verlichten , de bloedsomloop in de weefsels te bevorderen, de spierspanning te verminderen en de gewrichten beweeglijker te maken.
   
 • Manuele therapie 
 • Oedeemtherapie
 • Echografie
 • Mulligan concept
 • Medical taping

Echografie binnen de Fysiotherapie

Tijdens fysiotherapeutisch onderzoek kunnen wij lichamelijk onderzoek verrichten. Soms blijkt het noodzakelijke om aanvullend onderzoek te doen. Dit is mogelijk met echografisch onderzoek.

Wat is echografie?

Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om musculoskeletale structuren als botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden te bestuderen. Echografie geeft een directe weergave van beweging, functie en anatomie van het lichaam. Weefselschade na een (sport)blessure is met echografie goed te beoordelen.

Een voorbeeld is de schouder, waarbij de verschillende genoemde structuren duidelijk zijn af te beelden en te benoemen. Een belangrijk gegeven is hierbij, dat het gebruikelijke lichamelijke onderzoek weinig specifiek is bij schouderproblematiek. Een echografisch onderzoek levert snel meer informatie op.

Een fysiotherapeut mag echter geen diagnose stellen, maar kan m.b.v. echografisch onderzoek een goede indicatie stellen. Hierdoor is een spoecifieker behandelplan en gerichter advies mogelijk.

Bij de toepassing van echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. Deze kan de mens niet horen. De golven worden uitgezonden door een zender(transducer genaamd) die geplaatst wordt op de huid. Deze tranducer is tegelijk ook de ontvanger van de golven die teruggekaatst worden door het lichaamsweefsel. De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven. Ze doen dat allemaal in verschillende mate. De transducer is verbonden met een computer. Deze vertaalt de geluidsgolven naar elektrische signalen die op het scherm verschijnen als grijswaarden. Op deze manier verschijnt op het scherm een echo afbeelding van de weefsels.

De voordelen van echografisch onderzoek:

 • Echografie is eenvoudig toepasbaar
 • Echografie is pijnloos en laat het lichaam onaangetast
 • Echografie is ongevaarlijk en niet schadelijk
 • Echografie wordt niet beïnvloedt door een pacemakers of metaal in het lichaam

Welke structuren zijn te onderzoeken m.b.v. echografie:

 • spieren, pezen en gewrichtsbanden
 • slijmbeurzen
 • gewrichtskapsels
 • botten (alleen de oppervlakte is op de regelmatigheid te beoordelen)

Vergoeding:
Er is nog geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie. Als het onderzoek geschiedt tijdens een behandelepisode, dus na verwijzing door een huisarts of specialist, wordt het onderzoek als consult gedeclareerd en vergoed door uw verzekering. Als u op eigen initiatief om een echografisch onderzoek vraagt, wordt dit als een consult bij u gedeclareerd. De kosten bedragen € 55,- voor het onderzoek en de verslaglegging.

Manuele Therapie

Manuele therapie betekend “het toepassen van mobiliserende technieken met als doel gewrichten meer ruimte te geven en weer soepel te laten lopen". Hierdoor neemt de pijn af en is bewegen weer makelijker mogelijk. Meestal is een zacht trekken en/of duwen tegen de gewrichten voldoende. Soms is het noodzakelijk dat de manueel therapeut een impulstechniek toepast, een manipulatie. Hierbij kan een knappend of krakend geluid ontstaan. De meeste mensen ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen zelden pijnlijk. Vaak wordt het ook als een opluchting ervaren.

Het toepassingsgebied van manuele therapie is zeer uitgebreid. Van nekklachten, over lage rugklachten tot aan duizeligheid.

Oedeemtherapie

Wat is oedeem, lymfestelsel & oedeemtherapie!

Een menselijk lichaam betsaat voor 2/3 uit water. Hierdoor is het gemakkelijk mogelijk dat er een ophoping van vocht in een bepaald deel van het lichaam ontstaat. Een dergelijke ophoping noemen wij oedeem.

Het meeste vocht wordt afgevoerd door ons lymfestelsel. Een andere belangrijke taak van het lymfestelsel is de afweer van ziektes en infecties. 

Er bestaan 4 soorten oedeem: algemeen oedeem, veneus oedeem, lymfoedeem & lipoedeem. Er kan ook een combinatie mogelijk zijn, dit wordt mixoedeem genoemd. Deze vormen van oedeem kunnen behandeld worden middels manuele lymfedrainage, compressie dmv zwachtelen of steunkous, oefentherapie, ademhalingstechnieken en lymftaping
Manuele lymfdrainage is een massagevorm met als doel de doorstroming van het lymfestelsel te verbeteren en de immuniteit te verhogen
Fysiotherapie Ceramique heeft sinds maart 2018 een BIG-geregistreerde oedeemtherapeute

(Bronnen: Oedeem & Oedeemtherapie van H.P.M. Verdonk, Sylabus Vodderschool, Richtlijn Lymfoedeem + patientenfolder Vereniging MLDV)